میانقاب

میانقاب

میانقاب چیست؟ 

میانقاب ، به دیوارهای بیرونی و داخلی ساختمان گفته می شود که در سازه های فولادی و بتنی نقش جدا کننده های ساختمان را بر عهده دارند
و بنا به اجرای این دیوارها، می تواند در افزایش سختی جانبی سازه تاثیر به سزایی داشته باشند .

🔸تحقیقات نشان می‌دهد که قاب‌های میانقاب‌، باعث افزایش چشمگیر سختی‌، مقاومت و تغییر در شکل پذیری سازه نسبت به سازه بدون میانقاب می‌شود. این اثر ممکن است اثر مطلوب ‌یا نامطلوبی بر رفتار لرزه‌ای سازه‌ها داشته باشد. اثرات میانقاب یکی از مهمترین بندها در محاسبه پریود سازه بوده که متاسفانه مهندسین در اکثر موارد دچار شبهاتی در این مورد می‌شوند و اشتباه در محاسبه پریود به شدت در طراحی سازه تاثیر گذار است.

🔸عملکرد سازه و دیوارهای میانقاب را در مقابله با نیروی زلزله و همنچنین راه حل جلوگیری از تنشهای وارد شده به سازه در صورت وقوع زلزله را در این ویدئو مشاهده نمایید.

 

 

پست قبلیمیلگرد بستر چیست؟