میانقاب

میانقاب

میانقاب چیست؟  میانقاب ، به دیوارهای بیرونی و داخلی ساختمان گفته می شود که در سازه های فولادی و بتنی …

میلگرد بستر چیست؟

میلگرد بستر چیست؟

میلگرد بستر چیست؟ میلگرد بستر المانی فولادی است که در بند بستر دیوار قرار میگیرد. اگرچه میلگرد بستر میتواند …