پیوست ششم ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)

پیوست ششم ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)

 پیوست ششم استاندارد ۲۸۰۰

سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و همچنین سازمان‌های نظام کاردانی کشور، پیوست ششم آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله ویرایش چهارم (استاندارد ۲۸۰۰) را با عنوان طراحی لرزه‌ای و اجزای غیرسازه‌ای معماری که توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با راهبری معاونت مسکن و ساختمان تدوین شده و مراحل تصویب را می‌گذارند، ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغ، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان‌ها و همچنین مالکان، کارفرمایان و مجریان ساختمان‌ها و صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان باید این ضوابط را رعایت و اجرا کنند.

❯❯❯ دانلود پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم ❮❮❮

پست قبلیمزایای بلوک سبک فرا بلوک
پست بعدیراهنمای طراحی لرزه‌ای ديوارهای بنايی غيرسازه‌ای مسلح به ميلگرد بستر